INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ:

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s  pobytem. Jde o údaje, které předáváte ubytovateli pro zápis do Knihy hostů. Údaje jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, subjekt má povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu. Máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Účel zpracování: /Ubytovací služby/

Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné. Evidenční knihu ubytovaných hostů je ubytovatel povinen uchovat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Od subjektů se zpracovávají tyto údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu či místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo OP nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu.

Adresa místa zpracování osobních údajů:
Čistá v Krkonoších čp. 6, 543 44  Černý Důl.

Kontaktní údaje Správcem osobních údajů je Apartmány Černý Důl, Čistá v Krkonoších čp.6, 543 44 Černý Důl IČ: 69161356 Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: venda.tichy@tiscali.cz, telefon: +420 773 652 340

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.